КНИЖАРНИЦА

Подреди по: orderby Показвай по:
Коментари (0)
Доставките с място на изпълнение на територията на страната са във фокуса на данъчния контрол по прилагането на ЗДДС, доколкото това е свързано с определянето на характера на търговските сделки като облагаеми или като освободени доставки по смисъла на ЗДДС.
15.00 BGN
10.00 BGN
Коментари (0)
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Актуализирани текстове на законите към 1 януари 2017 г. Автори на коментарната част: Калина Златанова, Велин Филипов, д.е.с. Лорета Цветкова, Красимира Узунова
28.00 BGN
Коментари (0)
10.00 BGN
Коментари (0)
- Нормативни актове - Писма - Тълкувания - Указания - Въпроси и отговори
24.00 BGN
Коментари (0)
- Нормативни актове - Писма - Тълкувания - Указания - Въпроси и отговори
24.00 BGN
Коментари (0)
Правилник за прилагане на ЗДДС
24.00 BGN
Коментари (0)
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ
28.00 BGN
Коментари (0)
Нормативни актове Писма Тълкувания Указания Въпроси и отговори
24.00 BGN
Коментари (0)
Нормативни актове Писма Тълкувания Указания Въпроси и отговори
24.00 BGN
Коментари (0)
Нормативни актове Писма Тълкувания Указания Въпроси и отговори
24.00 BGN
Коментари (0)
д.е.с. Бойко Костов д.е.с. Теодоси Георгиев
26.00 BGN