ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ЖИЛИЩЕН ИМОТ, ПРИДОБИТ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА

Въпрос: През 2014 г. местно физическо лице е придобило недвижим жилищен имот (апартамент) срещу гледане и издръжка. На 20.09.2016 г. имотът е продаден за 68 000 лв. с нотариален акт. Дължи ли това лице данък и как да се определи цената на придобиване на имота в конкретния случай?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП