ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕН АВТОМОБИЛ

зкпо – чл. 10, ал. 6, чл. 53, ал. 1, чл. 204, ал. 1, т. 4, чл. 215а, ал. 2, § 1, т. 83

Въпрос: Закупили сме товарен луксозен автомобил на стойностнад 100 000 лв. без ДДС. Автомобилът ще се ползва от управителя за управленска дейност на дружеството, включително и за пътуване от местоживеенето му до местоработата. Фирмата няма да ползва данъчен кредит за покупката на автомобила, както и за последващите разходи, свързани с експлоатацията му.

Въпроси:

1. Трябва ли да се издават пътни листове предвид разпоредбите на чл.10, ал. 6 от ЗКПО?

2. Могат ли да се начисляват данъчни амортизации за актива?

3. Трябва ли да се плаща данък по чл. 204, т. 3 от ЗКПО за разходите, свързани с използването на автомобила?

4. Коректно ли е в стойността на автомобила да се включи размерът на начисления и неизползван данъчен кредит, както и всички разходи, свързани с придобиването на автомобила (такси и т.н.)?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП