18 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 5 / 2018

КОДЕКС НА ТРУДА
Актуализиран текст към 28.02.2018 г.

КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ 2017 И 2018 Г.
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, КОИТО СЪЗДАДОХА ТЕЗИ ПРОМЕНИ

Теодора Дичева, експерт по трудово право
Вержиния Заркова, консултант по осигурително право


І. Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
ІІ. Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
ІІІ. Промени в Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за обществените поръчки и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
ІV. Промени в Кодекса на труда
V. Промени в Търговския закон, касаещи ограничения за търговци, допуснали нарушения на трудовото законодателство спрямо настоящи или бивши техни работници и служители
VІ. Промени в Закона за обществените поръчки, касаещи правото на Възложителите да лишат работодатели, които не са платили трудовите възнаграждения на работниците от участие в обществените поръчки

 

Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР)

Кина Койчева-Лукарска

Практики на НАП