18 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 9 / 2018 Правилник за прилагане на ЗДДС. Коментар на промените

Правилник за прилагане на Закон върху добавената стойност ЗДДС

Коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за данъкя върху добавената стойност. Автор Мина Янкова

Практики на НАП