Наръчник на икономиста - Архив

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ - Въпроси и Отговори - Стоил Гигов, Мирослав Каракашев
ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ - Какво трябва да имаме предвид, когато получаваме пратки, изпратени по пощата
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Отчитане на субсидиите за плащане на площ от земеделските производители, които прилагат правилата на ЗСч и НСФОМСП - Мария Атанасова
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Счетоводно отчитане на средствата по схема “Училищен плод” в общините - Мария Цветанова
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Писмо № 91-01-165 / 08.07.2011 г. - на НОИ - Заверяване на осигурителен стаж на лица, работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г.
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Въпроси и Отговори - Вержиния Заркова
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Въпроси и Отговори - Лариса Тодорова

Практики на НАП