23 Септември, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г.

Практики на НАП