15 Юни, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Каталози и регистри на лицензирани фирми по браш

 Каталози и регистри на лицензирани фирми по браш

Връзки към официалните регистри предоставяни от българските институции:

 

Лицензираните Банки и клонове на Чуждестранни Банки в Република България

Кредитни институции, лицензирани в страни от ЕС, с уведомление за извършване на дейност на територията на Република България

Регистрирани Финансови Институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ

Лицензирани от ДКЕВР Юридически Лица

Лицензирани Складодържатели и Данъчни Складове / Митнически Агенти

Частни Съдебни Изпълнители

Лицензирани Медиатори и Организации за Медиация

Синдици

Вещи Лица

Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

Нотариуси - към Нотариална Камара на Република България

Адвокатски Колегии  (независими структури по град)

Национален Регистър за Правна Пмомощ

Заверки и легализация към МнВР

Регистрирани Туроператори и Туристически Агенти

Лицензирани Фирми за Международен Превоз на Пътници

Лицензирани Фирми за Международен Превоз на Товари

Лицензирани Центрове за Професионално Обучение (ЦОП)

Акредитирани Висши Училища

Акредитирани Институти към БАН

Регистри към Българска Агенция по Безопастност на Храните

Практики на НАП