Семинари 2019-2020

Плутон 1 ЕООД провежда семинари по счетоводно, данъчно и осигурително законодателство, по трудово законодателство и др. от 1990 година.

Участието в нашите семинари допринася за повишаване на знанията и квалификацията на специалистите, работещи в тази област, както и за по-лесното възприемане на голямата по обем и понякога противоречива нормативна база.

Лекторите, които ползваме са водещи експерти в съответната област, доказани специалисти и добри педагози, които умело съчетават теорията и практиката.

Богатият опит, който имаме в тази област и обратната информация от участници в семинарите ни носят удовлетвореност и увереност в полезността на предоставяните от Плутон 1 ЕООД услуги по обучение.

Нашите семинари за периода ноември 2019 - януари 2020 г., са:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Град
ВИДЕОСЕМИНАРИ
Дата
2019-04-19 14:00 - 17:00

 ГЛЕДАЙ СЕМИНАРА НА ЖИВО ТУК 

/Излъчването започва на 19 април в 14.00 ч./

П Р О Г Р А М А

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица. Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. от самоосигуряващите се лица по КСО, както и от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

1. Подаване на годишна данъчна декларация от самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Разглеждане на казуси и примери за попълване на Таблица 1 и 2 към справката за окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица по КСО, както и от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /неосигурени здравно на друго основание по ЗЗО, които имат декларирани облагаеми доходи в ГДД за 2018 г./.

2. Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. от самоосигуряващите се лица по КСО, които са получили доходи на различни основания по КСО, както и от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, получили доходи само през определени месеци от календарната година.

3. Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. от самоосигуряващите се лица по КСО, които са били в болнични, или са упражнявали една или няколко дейности през определени месеци/дни в годината.

4. Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. от самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия;

5. Осигуряване на самоосигуряващите се лица, които са получили доходи от упражняване на трудова дейност в дружествата, в които са собственици или съдружници - личен труд. Подаване на данни с декларация обр. 1 и 6. Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД за 2018 г.

6. Корекции на грешки в персоналния регистър

 ГЛЕДАЙ СЕМИНАРА НА ЖИВО ТУК 

/Излъчването започва на 19 април в 14.00 ч./

 

 
 

Дата

Мероприятие: 2019-04-19 14:00 - 17:00

Powered by iCagenda

Практики на НАП