Семинари 2019-2020

Плутон 1 ЕООД провежда семинари по счетоводно, данъчно и осигурително законодателство, по трудово законодателство и др. от 1990 година.

Участието в нашите семинари допринася за повишаване на знанията и квалификацията на специалистите, работещи в тази област, както и за по-лесното възприемане на голямата по обем и понякога противоречива нормативна база.

Лекторите, които ползваме са водещи експерти в съответната област, доказани специалисти и добри педагози, които умело съчетават теорията и практиката.

Богатият опит, който имаме в тази област и обратната информация от участници в семинарите ни носят удовлетвореност и увереност в полезността на предоставяните от Плутон 1 ЕООД услуги по обучение.

Нашите семинари за периода ноември 2019 - януари 2020 г., са:

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИКА НА КЗЛД И НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА

Град
СЕМИНАРИ В ПЛОВДИВ
Дата
2019-05-20 09:00 - 15:00
Място
Хотел Империал, Пловдив, ул. "Арх. К. Петков" № 1а

Лектор: Д-р Невин Фети, юрист, специалист по GDPR

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

20 май 2019 г.

 

Какво ще научите:

На семинара ще научите какви са новите промени в Закона за защита на личните данни, какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори както и за:
-    принципи за събиране и обработване на лични данни.
-    особеностите при обработката на данни на работниците и служителите;
-    специалните правила за видеонаблюдението на работното място;
-    защитата на личните данни при директен директния маркетинг;
-    правомощия на надзорните органи и сътрудничеството с тях.

Целева аудитория:
Обучението е предназначено за администратори на лични данни, управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията.


П Р О Г Р А М А9.00 – 10.30     Промени в националното законодателство в областта на защитата на личните данни. Обработване на лични данни в контекста на трудово или служебно правоотношение
Обхващат се изискванията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 и от последните промени в Закона за защита на личните данни, обн. ДВ, бр. 17/2019 г. Промени в националното законодателство в областта на защита на личните данни от февруари 2019г. Допълнителни национални правила за защита на личните данни. Определяне на категориите лични данни и подходящите правни основания за тяхното обработване от работодателя.
Специални правила за обработване на лични данни. Упражняване на правата на субектите на данни. Ограничения в правата на субектите на данни.
10.30 – 11.00     Кафе пауза
11.00 – 12.30     Видеонаблюдението като дейност по обработване на лични данни. Изисквания при извършване на видеонаблюдение.
Обхващат се случаите на видеонаблюдение, което е в приложното поле на Регламент (ЕС) 2016/679, изискванията, произтичащи от принципите, свързани с обработване на лични данни и гарантирането на правата на субекта на данни. Обработване на специални категории данни за здравето, биометрични данни и др.,видеонаблюдението, обработване на лични данни в сферата на трудовите правоотношения и др.
12:30 – 13:30    Обедна почивка
13.30 – 15.00     Обработване на лични данни за целите на директния маркетинг.
Понятие за директен маркетинг, изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, приложими към обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, права на субектите на данни и задължения на администратора)
Принудителни административни мерки, санкции за нарушения на GDPR и други санкции. Практика на Комисията за защита на личните данни.
    Дискусия по въпроси относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

Участниците в обучението ще получат сертификат за преминал курс на обучение по Закона за защита на личните данни.

Таксата за участие в семинара е 168 лева с включен ДДС (за абонатите на списание Наръчник на икономиста заплащат 150 лв.), включваща лекции, учебни материали, кафе пауза и работен обяд, платима по сметка на ООД “Плутон 1” в Банка Пиреос АД - BIC КОД: PIRBBGSF; IBAN: IBAN - BG 08 PIRB 80761600244715, или в брой.
Отстъпка за втори участник от една фирма 5% отстъпка, а за трети и всеки следващ - 10%.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 2019-05-20 09:00 - 15:00

Powered by iCagenda

Практики на НАП