Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) Промени и актуални въпроси на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Практика на НАП по проблемни казуси

Град
СОФИЯ
Дата
29 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Калина Златанова, Росен Иванов

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

29 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

І ПРОГРАМА по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.:  
- допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
- регистрацията по ЗДДС;
- други изменения и допълнения.
Данъчен кредит при ползване на фирмени активи за независима икономическа дейност и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
Корекции на ползван данъчен кредит. Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи.
Данъчно третиране на договорите за лизинг. Корекции на ползван данъчен кредит.
Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя. Корекции след деклариране на вече осъществени доставки.
Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС. Административна и съдебна практика по ЗДДС. Практика на Европейския съд.

Лектор:Калина Златанова, данъчен консултант
Калина Златанова е била н-к отдел „Нормативни актове” в дирекция „Данъчна политика” от създаването на дирекцията до 2009 г., а сега - собственик на консултанска компания „Унико Д&К” ЕООД. Работи в областта на данъчните анализи и оптимизиране на данъчното облагане. Автор е на редица коментари и публикации в специализирани издания относно прилагане на българското ДДС-законодателство.


ІІ ПО ДОПК
Промени и актуални въпроси на ДОПК.

Лектор: Росен Иванов,
Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Допълнителна 5% отстъпка за ранно записване и заплащане на таксата за участие в семинар - до 31.ХІІ.2017 г.
Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 29 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП