Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на ЗДДС. Промени в ЗДДС.; Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
БУРГАС
Дата
2018-01-16 09:00 - 17:00

Лектори:  Моника Петрова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

16 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2017 г.
 
І ПРОГРАМА по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.:  
- допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
- регистрацията по ЗДДС;
- други изменения и допълнения.
Данъчен кредит при ползване на фирмени активи за независима икономическа дейност и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
Корекции на ползван данъчен кредит. Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи.
Данъчно третиране на договорите за лизинг. Корекции на ползван данъчен кредит.
Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя. Корекции след деклариране на вече осъществени доставки.
Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС. Административна и съдебна практика по ЗДДС. Практика на Европейския съд.

Лектор: Моника Петрова, данъчен експерт


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Допълнителна 5% отстъпка за ранно записване и заплащане на таксата за участие в семинар - до 31.ХІІ.2017 г.
Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи и обяд.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 2018-01-16 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП