Промени в трудовото и осигурителното законодателство

Град
БУРГАС
Дата
2018-01-29 09:00 - 17:00

Лектори: Зорница Димитрова, Теодора Дичева

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

31 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Промени в трудовото и осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2018 г.
 
1. Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.: Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.
 
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване: Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.
 
3. Казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство. Административна и съдебна практика.

Лектори: адв. Зорница Димитрова, консултант по осигурително законодателство; Теодора Дичева, експерт по трудово законодателство


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е144 лв. (сто и четиридесет и четири лева) с ДДС.
Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:120 лв. (сто и двадесет лева)с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 2018-01-29 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП