Социално осигуряване

ВЪПРОС: Изпълнителен директор е освободен от длъжност с прекратяване на договора му за управление и контрол. Съгласно допълнителното споразумение към…
Четвъртък, 26 Април 2018 08:26
ВЪПРОС: Дружество има сключени рамкови договори за срок от една година с няколко физически лица, които притежават популярни YOUTUBE канали…
Вторник, 13 Март 2018 07:00
Йосиф Милошев, н-к отдел “Осигурително законодателство и договори “ в НОИ
Понеделник, 25 Април 2016 06:04
Йосиф Милошев, н-к отдел “Осигурително законодателство и договори “ в НОИ
Четвъртък, 21 Април 2016 10:22
чл. 11(3)(а) от Регламент № 883/2004).; чл. 21(1) от Регламент № 987/2009; чл. 21(2) от Регламент № 987/2009
Петък, 15 Август 2014 10:37
Регламенти на Европейския съюз за координация на системите за социална сигурност на държавите членки
Петък, 15 Август 2014 10:36
чл. 2 от Договор за социалната сигурност между РБ и Руската Федерация; чл. 6 - чл. 9 Договор за социалната…
Петък, 15 Август 2014 10:34
Удостоверенията за приложимо законодателство А1
Петък, 15 Август 2014 10:33
Договор за социалната сигурност между Република България и Руската Федерация удостоверение РФ/БГ 1
Петък, 15 Август 2014 10:31
чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД
Петък, 15 Август 2014 10:28
чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО; чл. 6 ал. 2, т. 3 от КСО; чл. 6, ал. 3 от…
Петък, 15 Август 2014 09:30
чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД; чл. 40, ал. 5 от ЗЗО;  Наредба №…
Петък, 15 Август 2014 09:28
чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО; чл. 4, ал. 6 от КСО; чл. 40, ал. 1, т. 3…
Петък, 15 Август 2014 09:25
чл. 6, ал. 11 от КСО; чл. 4, ал. 6 от КСО
Вторник, 15 Юли 2014 09:23
чл. 142, ал. 2 КТ; 262, ал. 1, т. 4 от КТ; чл. 264 от КТ; На­ред­ба №  Н-8
Вторник, 15 Юли 2014 09:22
чл. 4, ал. 1, т 1 и т. 6 (до 31.12.2014 г.) от КСО; чл. 4, ал. 2 от КСО…
Вторник, 15 Юли 2014 09:11
чл. 169 от ДОПК; чл. 41, ал. 2 от ЗЗО
Вторник, 15 Юли 2014 09:09
чл. 59 от ИК; чл. 68 от ИК
Вторник, 15 Юли 2014 09:08
чл. 11 от НЕВД; чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 6,…
Вторник, 15 Юли 2014 09:06
§ 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР; по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР; чл. 4, ал.…
Вторник, 15 Юли 2014 09:03
чл. 61и, ал. 2 от   (ЗМДТ),; чл. 39, ал. 1 от ЗДДФЛ; чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧМЛ…
Вторник, 15 Юли 2014 09:01
чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗЗО; чл. 40, ал. 1, т. 4. от ЗЗО
Четвъртък, 15 Май 2014 08:59
чл. 11 от НЕВД; чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 29…
Четвъртък, 15 Май 2014 08:57
чл. 8, ал.1, т. 2 от ЗБ на ДОО за 2014 г. ; чл. 3, ал.3, т. 2 от НЕВД; …
Четвъртък, 15 Май 2014 08:48
Чл. 56 от Търговския закон;  § 1, т. 4 от ДР на КСО;  чл. 6, ал. 10 от КСО;  чл.…
Сряда, 15 Януари 2014 08:45
чл. 222, ал.1 от КТ; чл. 225, ал. 1 от КТ; чл.9, ал.3, т.2 от КСО; чл. 42, ал. 1…
Сряда, 15 Януари 2014 08:42
чл. 54л от КСО; чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО; чл. 62 от КТ; чл. 62, ал. 3…
Сряда, 06 Август 2014 06:27

Практики на НАП