Въпроси и отговори ЗДДФЛ

ВЪПРОС: Може ли при издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ,…
Сряда, 08 Март 2017 11:24
Въпрос: Физическо лице е получило обезщетение във връзка с отмяна на полет. Обезщетението е изплатено на основание Наредба № 261/13.07.2006…
Сряда, 08 Март 2017 11:21
Въпрос: През 2015 г. еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е реализирало печалба от дейността си и е разпределило част…
Сряда, 08 Март 2017 11:19
Въпрос: През 2014 г. местно физическо лице е придобило недвижим жилищен имот (апартамент) срещу гледане и издръжка. На 20.09.2016 г.…
Сряда, 08 Март 2017 11:17
Въпрос: Изплатихме присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за незаконно уволнение на наш служител, който впоследствие бе…
Сряда, 08 Март 2017 11:15
Въпрос: През 2016 г. е извършена продажба на недвижим жилищен имот, който е семейна имуществена общност и е закупен от…
Сряда, 08 Март 2017 11:12
Въпрос: Физическо лице изгражда недвижим имот за собствени нужди по стопански начин. Има издадено строително разрешение. Строителната част на обекта…
Сряда, 08 Март 2017 11:09
ВЪПРОС: През месец август 2016 г. фирмата ни ще изплати обезщетение на 5 местни физически лица във връзка с подписана…
Сряда, 08 Март 2017 11:06
ВЪПРОС: Български гражданин, който от години живее в Канада и към настоящия момент е местно лице на тази държава, продава…
Сряда, 08 Март 2017 11:04
ВЪПРОС: Едноличен търговец, в качеството си на работодател, е сключил задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ в полза на някои…
Сряда, 08 Март 2017 11:02
ВЪПРОС: Във връзка с изпълнение на дейности по програма „Еразъм +“ фирмата ни е наела помещение от физическо лице. На…
Сряда, 08 Март 2017 10:59
ВЪПРОС: Съгласно новия чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2016 г., предприятието-платец на доходи по чл. 35…
Сряда, 08 Март 2017 10:57
ВЪПРОС: През 2014 г. местно физическо лице е закупило недвижим имот в Гърция и го е декларирало в годишната данъчна…
Сряда, 08 Март 2017 10:55
ВЪПРОС: Физическо лице, самоосигуряващо се до края на октомври 2015 г., продава притежаваните от него дружествени дялове на стойност 2500…
Сряда, 08 Март 2017 10:52
ВЪПРОС: Управителят и заместник-управителят на нашето дружество са чуждестранни граждани - местни на държава, която не е членка на Европейския…
Сряда, 08 Март 2017 10:50
ВЪПРОС: Местно  физическо лице за България  работи по трудов договор и в същото време е и самоосигуряващо се лице -…
Сряда, 08 Март 2017 10:43
ВЪПРОС: През 2015 г. местно физическо лице е работило няколко месеца при чуждестранен работодател в чужбина. Трябва ли това лице…
Сряда, 08 Март 2017 10:40

Практики на НАП