СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ?

ЗКПО - чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4, § 1, т. 34 и т. 83 от ДР

Въпрос: Освободени ли са от облагане по ЗКПО разходите за активите, ползвани за лични нужди от всички работници, служители и управляващ персонал, при условие че същите имат социален характер, или пък са освободени с друг нормативен акт?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП